Zaufana usługa weryfikacji tożsamości

W iDenfy oferujemy usługi w zakresie internetowej identyfikacji tożsamości, pomagając w ten sposób naszym klientom ograniczyć oszustwa oraz uczynić ich działalność płynniejszą i rentowniejszą. Przekształć telefony (z systemem iOS lub Android) i komputery swoich klientów w całodobowe urządzenia do rozpoznawania twarzy i skanowania dokumentów, dzięki którym w łatwy sposób będą mogli zweryfikować tożsamość swoich kontrahentów w ramach procedur Poznaj swojego klienta (KYC) i pozostałych wymogów prawnych.

Naszej firmie zaufały

Rozwiązania w zakresie identyfikacji tożsamości

Kontrola prawidłowości dokumentu tożsamości

✔ Weryfikacja autentyczności dokumentów
✔ Wyodrębnianie informacji z dokumentów tożsamości
✔ Ocena przynależności dokumentów do osoby

Weryfikacja na podstawie rozpoznawania twarzy

✔ Porównywanie selfie ze zdjęciem na dokumencie tożsamości
Wykrywanie cech żywotności
Rozpoznawanie falsyfikatów

Zgodność z przepisami prawa

Zgodność z procedurami Poznaj swojego klienta (KYC), dyrektywami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML)
Kontrola osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne i wykaz osób objętych sankcjami.

Prostota użytkowania

Automatyczny proces weryfikacji
Regularna identyfikacja tożsamości użytkownika w 30 sekund
Rozwiązanie obsługiwane przez większość urządzeń i przeglądarek

Technologia

Biometria twarzy

Biometryczne rozpoznawanie twarzy na podstawie setek elementów pozwalające stwierdzić, kto w danej chwili dokonuje weryfikacji tożsamości

Dopasowywanie twarzy

Porównywanie zdjęcia posiadacza dokumentu z jego twarzą na żywo. Analiza i dopasowywanie twarzy na podstawie ponad 160 cech przy zastosowaniu najnowszych technologii sztucznej inteligencji

Rozpoznawanie dokumentów tożsamości

Automatyczne wykrywanie dokumentów tożsamości, rozpoznawanie po rodzaju dokumentu i kraju. Weryfikacja, czy informacje podane w dokumencie nie zostały sfałszowane lub zmodyfikowane

Biometria dokumentów

Weryfikacja autentyczności elementów bezpieczeństwa. Zastosowane najnowocześniejsze technologie zapewniają najwyższy stopień niezawodności

Wysoko Wykwalifikowany Zespół

Nasz zespół składa się z osób o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu w widzeniu komputerowym, sztucznej inteligencji i bezpieczeństwie. Urodziliśmy się w Kownie, a obecnie pracujemy w tamtejszym parku naukowo-technologicznym, gdzie nieustannie pomagamy młodym i utalentowanym ludziom z pasją tworzyć nowe technologie biometryczne.

Dołącz do iDenfy i wspólnie budujmy zaufanie!

OBSERWUJ NAS NA

IDENFY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000771914, NIP 9462686663, REGON 382570796)