O nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy iDenfy, firmą weryfikującą tożsamość online. Staramy się zminimalizować ilość oszustw, z jakimi może się spotkać Twoja firma, co czyni ją bardziej płynną, bezpieczniejszą i bardziej opłacalną. Nasz produkt pomaga firmom przestrzegać zasad AntiMoney Laundering (AML), Know Your Customer (KYC) oraz obsługi elektronicznej weryfikacji tożsamości (eIDV).

Budowanie zaufania razem

Powodem, dla którego nasz produkt się narodził iw którym ściśle przestrzegamy każdego punktu, jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. – identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym rynku i uchylająca dyrektywę 1999/93 / WE.

Nasza rodzina

Nasz zespół składa się z osób o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu w widzeniu komputerowym, sztucznej inteligencji i bezpieczeństwie. Urodziliśmy się w Kownie, a obecnie pracujemy w tamtejszym parku naukowo-technologicznym, gdzie nieustannie pomagamy młodym i utalentowanym ludziom z pasją tworzyć nowe technologie biometryczne.