Rozwiązania w zakresie identyfikacji tożsamości

Zgodność z procedurami Poznaj swojego klienta (KYC) i pozostałymi przepisami prawa

Co oferujemy?

W iDenfy oferujemy usługi w zakresie internetowej identyfikacji tożsamości, pomagając w ten sposób naszym klientom ograniczyć oszustwa oraz uczynić ich działalność płynniejszą i rentowniejszą. Przekształć telefony (z systemem iOS lub Android) i komputery swoich klientów w całodobowe urządzenia do rozpoznawania twarzy i skanowania dokumentów, dzięki którym w łatwy sposób będą mogli zweryfikować tożsamość swoich kontrahentów w ramach procedur Poznaj swojego klienta (KYC) i pozostałych wymogów prawnych.

Skanowanie dokumentów tożsamości

Automatyczne skanowanie dokumentów przy zastosowaniu technologii sztucznej inteligencji (OCR) bez konieczności angażowania w ten proces człowieka. Wystarczą 0,02 sekundy, by z dokumentu zeskanować następujące dane:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Numer dokumentu
 • Informacja o mocy prawnej dokumentu
 • Data urodzenia
 • PESEL
 • Narodowość
 • Płeć
 • Państwo wydające dokument
 • Rodzaj dokumentu

Człowiek vs iDenfy

Pracownik potrzebuje średnio 45 sekund, by wprowadzić te dane do systemu;

w tym czasie iDenfy zatwierdzi 2250 dokumentów.

Kontrola dokumentów tożsamości

Automatyczne wykrywanie dokumentów tożsamości, rozpoznawanie po rodzaju dokumentu i kraju. Weryfikacja, czy informacje podane w dokumencie nie zostały sfałszowane lub zmodyfikowane oraz czy dokument spełnia wymogi bezpieczeństwa

 • Skanowanie danych

  Skanowanie i weryfikacja imienia, nazwiska i innych danych z dokumentów tożsamości.

 • Wykrywanie twarzy

  Rozpoznawanie twarzy i weryfikacja, czy zdjęcie nadaje się do wykorzystania w dokumencie. W kolejnych krokach takie zdjęcie jest wykorzystywane w rozpoznawaniu i dopasowywaniu twarzy.

 • Analiza powierzchniowa

  Weryfikacja powierzchni dokumentu w celu sprawdzenia, czy dany dokument jest prawdziwy, zawiera hologramy oraz czy nie wskazuje na popełnienie oszustwa, np. poprzez użycie zdjęcia z telefonu lub innego urządzenia.

 • Skanowanie zaszyfrowanych danych

  Weryfikacja zaszyfrowanych danych przy pomocy specjalnych algorytmów opartych na normach ISO, które stosuje się na lotniskach i w bankowości

Rozpoznawanie twarzy

Wykrywanie i rozpoznawanie twarzy przy pomocy technologii sztucznej inteligencji

Zastosowane technologie opierają się na najnowszych i zatwierdzonych rozwiązaniach w zakresie dopasowywania twarzy oraz na bazie danych zawierającej 5 milionów twarzy. Skuteczność tych procesów sięga nawet 98,4%.

 • Dopasowywanie 160 punktów twarzy
 • Czas dopasowywania poniżej 0,5 sekundy
 • Weryfikacja twarzy na żywo
 • Wykrywanie zdjęć
 • Wykrywanie zabiegów montażowych
 • Wykrywanie oszustw innego rodzaju

Weryfikacja po wpisach do rządowych baz danych

Kontrola pod kątem obecności w państwowych bazach danych

Weryfikacja rejestrów rządowych i baz danych Interpolu w celu upewnienia się, że z daną osobą można bezpiecznie realizować transakcje finansowe i inne, oraz że zachowana jest zgodność z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) i pozostałymi przepisami prawa. Sprawdzane są następujące bazy danych:

 • Wykazy sankcji (UE, ONZ, OFAC, SECO, HM Treasury)
 • Wykaz osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne
 • Baza danych Interpolu
 • baza utraconych i skradzionych dokumentów
 • baza przestępstw finansowych
 • baza rachunków za media